LGBTQ ความหลากหลายทางเพศในเด็กและวัยรุ่น

LGBTQ เป็นคำที่ใช้เรียกผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ เพราะถึงแม้ว่าโลกใบนี้จะมีเพียงแค่สองเพศหากจำแนกตามสรีระ แต่ในความเป็นจริงมนุษย์มีเพศมากกว่านั้น ไม่ใช่เพียงแค่เพศชาย หรือเพศหญิง ในอดีตกลุ่มคนเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดของสังคม และบังคับให้ปฏิบัติตัวตามแบบแผนที่เคยทำมาตั้งแต่โบราณ อาทิการต้องฝืนใจแต่งงานกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่ทางครอบครัวเลือกให้ เพื่อเป็นการสืบทอดวงศ์ตระกูล และเป็นการรักษาไว้ซึ่งเกียรติของครอบครัว ทำให้ในอดีตไม่มีใครกล้าเปิดเผยตัวเอง บางครั้งดาราหนังAVไม่เซ็นก็ต้องปิดบังเพศสภาพที่แท้จริง เผื่อบางคนก็จะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องถ่ายทำหนังAVไม่เซ็นแนวรักเพศเดียวกัน แต่ในปัจจุบันกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเริ่มได้รับการยอมรับมากกว่าในอดีต มีการใช้คำเรียกที่มีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล ทรานเจนเดอร์ เควียร์ โดยบางคนก็เรียก LGBT บ้าง บางคนก็เรียก LGBTQ หรือ LGBTQA ก็มี แต่โดยรวมแล้วก็หมายถึงกลุ่มคนเพศทางเลือกนั่นเอง โดยตัวอักษรเหล่านี้ก็ย่อมาจากสมาชิกในกลุ่ม คือ

Lesbian เลสเบี้ยน หรือว่าผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกัน

Gay เกย์ คือผู้ชายที่ชอบผู้ชาย แต่บางคนก็กล่าวรวมว่าคือคนที่ชอบเพศเดียวกัน (homosexual) และเป็นหมวดหนังAVไม่เซ็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มเพศทางเลือก

Bisexual คนที่ชอบทั้งผู้ชายและผู้หญิง (สังเกตว่า Bi หมายถึง 2 นั่นเอง)

Transgender คนข้ามเพศ คือผู้หญิงที่มีจิตใจเป็นผู้ชาย ผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิง เรียกสั้นๆ ว่าทรานส์ เป็นอีกหนึ่งหมวดที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มคนดูหนังAVไม่เซ็น

Queer เควียร์เป็นการเรียกกว้างๆ หมายถึงกลุ่มคนที่ไม่ได้มีเพศตามขนบสังคมทั่วไป ไม่จำกัดกรอบว่าตนจะต้องชอบเพศไหน

ซึ่งไม่เพียงแต่ LGBTQ เท่านั้น ยังคงมีตัวอักษรระบุเพศอีกมากมาย อย่าง I Intersex คือบุคคลที่มีเพศสองเพศ หรือ A Asexual คือคนที่ไม่ได้มีความฝักใฝ่ทางเพศ

อย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่า LGBTQ นั้นเป็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย และสีรุ้งเองก็เป็นการรวมตัวกันของหลายสีมาเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างสีสัน โดยในแรกเริ่มธงนี้มีด้วยกันทั้งหมด 8 สี ได้แก่

Hot pink ที่มีความหมายสื่อถึงเรื่องเพศ                              สีแดง หมายถึงชีวิต

สีส้ม หมายถึงการเยียวยา                                                  สีเหลือง หมายถึงแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่าง

สีเขียวหมายถึงธรรมชาติ                                                  สีฟ้า Turquoise หมายถึงเวทมนต์

สีน้ำเงินม่วง หมายถึงความสามัคคี                         สีม่วง หมายถึงจิตวิญญาณอันแน่วแน่